member2015



Professors

Name Projects Link Notes 
 EXO SBR TMT
Yoshihiko Mizumoto 
 
Division Chair
Tomonori Usuda


HP Director of TMT-J Project 
Kazuhiro Sekiguchi         
Motohide Tamura     HP Affiliated Professor, Director of Exoplanet Project Office
Takuya Yamashita

 
 
RENZINI ALVIO       Specially Appointed Professor


PAGETOP

Associate Professors

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Wako Aoki

HP
Nobunari Kashikawa

HP  
Tadayuki Kodama


HP  
Masahiro Sugimoto

     
Yoichi Takeda
 



Shin Oya



 Specially Appointed Associate Professor

PAGETOP

Chief Research Engineers

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Takaaki Miyashita

 

PAGETOP

Assistant Professors

name Projects Link Notes
EXO SBR TMT
Masato Onodera

 

Takayuki Kotani       Affiliated
Yutaka Komiyama



HP  
Hiroshi Suto


  HP Affiliated
Mitsuru Soma

    HP  
Tadashi Nakajima
 ○
 

Jun Nishikawa
 ○
 

Jun-Ichi Morino
 ○
 

Masafumi Yagi



HP
Masayuki Tanaka     HP Research Assistant Professor
Norio Narita
○ 
  HP Affiliated
Research Assistant Professor 
Jun Hashimoto ○ 
 
Affiliated
Research Assistant Professor 
Yasunori Hori ○ 
 
Affiliated
Research Assistant Professor 
Yoshiki Matsuoka
 
  HP Research Assistant Professor

PAGETOP

RCUH Staffs

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Masanori Iye

  HP

PAGETOP

Specially Appointed Senior Specialists

name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Hiroyuki Ikeda




Yukie Oishi        
Hiroshi Kusumoto

 

Akihito Kozu

 

Junko Chapman

     
Motokuni Sugiyama

     
Yusuke Hayashi        

PAGETOP

Research Experts

Name Projects Link 備考 
 EXO SBR TMT
Miki Ishii

 

Satoshi Kawanomoto


   
Michitaro Koike


   
Sogo Mineo


   
Hitomi Yamanoi


   
Yoshihiko Yamada
 



PAGETOP

Postdoctoral Fellows

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Mizuho Uchiyama      
 
Yuu Niino       HP  
Masao Hayashi       HP  
Kohei Ichikawa     HP  
Masashi Omiya     HP  
Tetsuya Hashimoto

  ○  HP  
Hiroki Harakawa

  ○     
Jun Toshikawa
    HP

PAGETOP

Research Supporters

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Junji Inatani

  ○ 

Ryo Kandori        
Takashi Kurokawa

       
Toshiyuki Tajima        

PAGETOP

Administrative Supporters

name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Hiroko Kimura

   

Miwako Miyamae        
Hitomi Kuwata

     
Masami Takamoto

     
Chie Yoshida

     
Chizuru Mochinaga

     
Masumi Noguchi

     
Narumi Yamada

     
Miyuki Haranaka





Chiyu Yamaguchi


 ○

PAGETOP

Research Affiliates

Name Projects Link Notes 
 EXO SBR TMT
Toshiyuki Sasaki

   

 Nagako Miyauchi
       

PAGETOP

Graduate Students

Name Link Notes
Masaaki Horie
   
Masahito Ooya    
Amnart Sukom    
 Takahiro Ui    
Sumire Tatehora
 
DaeHyeon Oh    
Masahiro Onitsuka    
Shogo Ishikawa
 
Jyunya Sakurai
 
Rizumu Shimakawa    
Tomoko Suzuki    
Yi Yang
 
Hisakazu Uchiyama
 
Masafusa Onoue    
Haruka Baba
 
Tsuguru Ryu    
Misa Aoki    
Nao Fukagawa    
Moegi Yamamoto    
Satoshi Kikuta    
 Tadafumi Matsuno    
Takahiro Mori    
Jerome de Leon    

*1 EXO: Extrasolar Planet Detection Project Office / SBR: Subaru Telescope (Subaru Project) / TMT: TMT Project Office

Members listed in this page
Division of Optical and Infrared Astronomy Projects Listed in this page Notes
Division of Optical and Infrared Astronomy
Extrasolar Planet Detection Project Office Astrobiology Center staff: Official website
(Under construction)
Subaru Telescope

Mitaka staff
Hawai staff: Official website
TMT Project Office
Mitaka staff
Hawai staff: Official website
Gravitational Wave Project Office
- Official website
JASMINE Project Office
- Official website
Okayama Astrophysical Observatory
- Official website

Member (FY2015)