member2016Professors

Name Projects Link Notes 
 EXO SBR TMT
Yoshihiko Mizumoto 
 
Division Chair
Tomonori Usuda


HP Director of TMT-J Project 
Masao Saito        
Kazuhiro Sekiguchi         
Motohide Tamura     HP Affiliated Professor, Director of Exoplanet Project Office
Takuya Yamashita

 
 


PAGETOP

Associate Professors

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Wako Aoki

HP
Nobunari Kashikawa

HP Subaru Mitaka office chief
Tadayuki Kodama


HP  
Masahiro Sugimoto

     
Yoichi Takeda
 Shin OyaSpecially Appointed Associate Professor

PAGETOP

Chief Research Engineers

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Takaaki Miyashita

 

PAGETOP

Assistant Professors

name Projects Link Notes
EXO SBR TMT
Masatoshi Imanishi     HP  
Takayuki Kotani       Affiliated
Yutaka KomiyamaHP  
Hiroshi Suto


  HP Affiliated
Mitsuru Soma

    HP  
Daisuke Tatsumi          
Tadashi Nakajima

 
Affiliated
Norio Narita     HP Affiliated
Jun Nishikawa

 

Jun-Ichi Morino

 

Masafumi YagiHP
Chikako Yasui     ○   
Masayuki Tanaka     HP Specially Appointed Assistant Professor
Jun Hashimoto
 
Affiliated
Specially Appointed Assistant Professor
Masao Hayashi     HP Specially Appointed Assistant Professor(NAOJ fellow)
Yasunori Hori
  HP Affiliated
Specially Appointed Assistant Professor

PAGETOP

RCUH Staffs

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Masanori Iye

  HP

PAGETOP

Specially Appointed Senior Specialists

name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Hiroyuki Ikeda
Yukie Oishi        
Nobuhiko Kusakabe       Affiliated
Hiroshi Kusumoto

 

Akihito Kozu

 

Junko Chapman

     
Motokuni Sugiyama

     
Yusuke Hayashi        

PAGETOP

Postdoctoral Fellows

Name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Kohei Ichikawa     HP JSPS Postdoctoral Fellow
Masashi Omiya     HP Specially Appointed Research Staff
Shinobu Ozaki       Specially Appointed Research Staff
Mihoko Konishi      Specially Appointed Research Staff
Masayuki Kuzuhara       Affiliated
Specially Appointed Research Staff 
Mariko Kubo       Specially Appointed Research Staff
Yuhei Takagi     Specially Appointed Research Staff
Jun Toshikawa
    HP Specially Appointed Research Staff
Yuu Niino     HP Specially Appointed Research Staff
Hiroki Harakawa

    Specially Appointed Research Staff
Malte Schramm     Specially Appointed Research Staff

PAGETOP

Research Experts

Name Projects Link Notes 
 EXO SBR TMT
Miki Ishii

 

Satoshi Kawanomoto


   
Michitaro Koike


   
Sogo Mineo


   
Yoshihiko Yamada
 Hitomi Yamanoi


   

PAGETOP

Research Supporters

Name Projects Link Notes 
 EXO SBR TMT
Takashi Kurokawa

 


Toshiyuki Tajima        

PAGETOP

Administrative Supporters

name Projects Link Notes
 EXO SBR TMT
Hiroko Kimura

   

Hitomi Kuwata

     
Yoko Suehiro  
   
Masami Takamoto

     
Chie Yoshida

     
Masumi Noguchi

     
Narumi Yamada

     
Miyuki Haranaka

Chiyu Yamaguchi


 ○

PAGETOP

Special Senior Specialist

Name Projects Link Notes 
 EXO SBR TMT
Junji Inatani

 

PAGETOP

Research Affiliates

Name Projects Link Notes 
 EXO SBR TMT
Toshiyuki Sasaki

   

Andreas Schulze         EACOA fellow
 Nagako Miyauchi
       

PAGETOP

Graduate Students

Name Link Notes
Masaaki Horie
   
Amnart Sukom    
Shogo Ishikawa    
Masahiro Onitsuka    
Jyunya Sakurai
 
Rizumu Shimakawa    
Tomoko Suzuki    
Yi Yang
 
Hisakazu Uchiyama
 
Masafusa Onoue    
Haruka Baba
 
Tsuguru Ryu    
Moegi Yamamoto    
Masato Ishizuka    
Ayaka Ito    
Satoshi Kikuta    
 Tadafumi Matsuno    
 Hiroyuki Ishikawa    
Kota Inooka     
Tsukasa Kokubo    
Yusuke Tanaka    
Ryo Tani    
 Ko Hosokawa    
Noriharu Watanabe    

PAGETOP

*1 EXO: Extrasolar Planet Detection Project Office / SBR: Subaru Telescope (Subaru Project) / TMT: TMT Project Office

Members listed in this page
Division of Optical and Infrared Astronomy Projects Listed in this page Notes
Division of Optical and Infrared Astronomy
Extrasolar Planet Detection Project Office Astrobiology Center: Official website
Subaru Telescope

Mitaka staff
Hawai staff: Official website
TMT Project Office
Mitaka staff
Hawai staff: Official website
Gravitational Wave Project Office
- Official website
JASMINE Project Office
- Official website
Okayama Astrophysical Observatory
- Official website

Member (FY2015)
PAGETOP